Jesteś tutaj: Start / Oddziały / Higiena Komunalna

Higiena Komunalna

Oddział Higieny Komunalnej

Tel. (61) 64 67 800
Fax: (61) 64 67 892
e-mail: higiena.komunalna@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Marcin Wojtaszek

 

Oddziału Higieny Komunalnej realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:
Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody:

1) nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
2) prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia;
3) wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) nadzór nad basenami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach, wraz z poborem próbek wody;
5) nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz nad jakością wody w tych obiektach;
6) zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń Zdrowotnych :

1) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
2) opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej:

1) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
 a) obiektów i środków transportu publicznego,
 b) miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
 c) obiektów użyteczności publicznej;

2) opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego;

3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok
i szczątków;
4) wydawanie opinii dotyczących spełnienia wymagań sanitarnych w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
5) opiniowanie wniosków dotyczących imprez masowych.