Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lutego 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nawiązując do pisma

 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (dalej RDLP w Poznaniu) z dnia 11.01.2017r. znak: ZO.152.1.1.2017 dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie wniosku o derogację
na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC informuje, iż RDLP w Poznaniu w latach 2017-2018 planuje użycie Dimilinu 480 SC do zwalczania pierwotnych szkodników sosny takich jak: barczatka sosnówka, brudnica mniszka i borecznik sosnowiec, z tego względu występuje do FSC (Forest Stewardship Council) o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne. Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o konsultacjach społecznych w zakresie środka Dimilin 480 SC oraz
o możliwości zgłaszania uwag odnośnie użycia przez RDLP w Poznaniu wyżej wspomnianego środka ochrony roślin w terminie do 3 marca 2017 r. pocztą tradycyjną
z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, lub drogą elektroniczną: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, w tytule wpisując „konsultacje FSC”.

 

Katarzyna Bartos

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-08
Data publikacji:2017-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Bartos
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:775